(0297) 324260
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Subsidies voor zonnepanelen

Het aantal zonnepanelen is de afgelopen jaren fors gestegen in Nederland. Dat heeft te maken met de dalende prijzen maar ook met de regelingen die overheid heeft getroffen om de aanschaf van de panelen financieel aantrekkelijk te maken. De overheid heeft namelijk de doelstelling dat in 2020 14% van het totale energieverbruik in Nederland uit duurzame bron komt. Op dit moment ligt dat percentage op zo’n 5% dus die doelstelling is nog een eind weg. Zonnepanelen zijn de eenvoudigste manier om deze doelstelling te behalen en daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk particulieren en bedrijven op de hoogte zijn van de voordelen. Hieronder worden de beschikbare subsidies kort toegelicht.

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Wanneer de elektriciteitsaansluiting kleiner of gelijk is aan 3 x 80 Ampère dan spreken we over een kleinverbruiker. Dit kan dus zowel voor particulieren als kleine ondernemers gelden. Particulieren moeten zich dan wel als ondernemer aanmelden om hier voor in aanmerking te komen. Met deze subsidieregeling is het mogelijk dat de BTW over de installatie- en aanschafkosten teruggevraagd kan worden. Voorwaarden zijn dat dit wordt aangevraagd binnen 3 maanden na het verstrekken van de opdracht voor de installatie en dat het investeringsbedrag niet kleiner is dan € 2.300,-, maar ook de € 311.242,- niet overschrijdt.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Deze regeling is alleen van toepassing voor de hiervoor genoemde kleinverbruikers. Deze regeling mag gecombineerd worden met de voorgaande KIA regeling. Deze EIA houdt in dat een ondernemer in 2016 58% van de investeringskosten van zijn fiscale winst mag aftrekken. Het moet wel om een minimale investering van € 2.500,- en 25.000 Wattpiek gaan, wat in de praktijk neerkomt op een installatie van zo’n 100 zonnepanelen. Ook hier geldt dat deze regeling binnen 3 maanden moet worden aangevraagd.

Stimulering Duurzame Energieproductie

Deze SDE+-subsidie dient ter compensatie van de jaarlijks stijgende prijs van duurzaam opgewekte energie ten opzichte van fossiele energie. Om hier voor in aanmerking te komen, moet aan twee voorwaarden worden voldaan:
De installatie heeft een vermogen dat niet kleiner is dan 15 kiloWattpiek, wat overeenkomt met zo’n 60 panelen.
Er is juist een aansluiting van méér dan 3 x 80 Ampère vereist, een grootverbruiksaanlsuiting.
Om te voorkomen dat projecten die achteraf te duur blijken niet doorgaan, moet een ondernemer die en installatie van meer dan 500 kiloWattpiek wil plaatsen een haalbaarheidsstudie overleggen.

Overige subsidies

Naast de zojuist genoemde regelingen bestaan ook nog de Milieu-Investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS). Daarover en meer kunt u lezen op zonnepanelengids.com.

Picture of Yoursite Full Service Webstudio

Yoursite Full Service Webstudio

Heeft u vragen?

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Recente berichten

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Chat openen
Direct in contact komen? Klik dan hier!
Hallo,
Hoe kunnen wij u van dienst zijn!