(0297) 324260
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Duurzame subsidies – SDE+(Stimulering Duurzame Energieproductie)

Stimulering Duurzame Energieproductie

artikel: Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+
bron: Uw Duurzame Installateur

SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) Subsidie

De Stimulering Duurzame Energieproductie subsidie is bedoelt voor bedrijven en instellingen die hernieuwbare energie produceren. De subsidie is ingedeeld in 5 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon. De categorie Wind op Zee volgt een andere procedure en staat hier dus los van. Voor de verschillende categorieën kunnen ook verschillende regels en voorwaarden bestaan.

Doel

Het doel van deze subsidie is, zoals de naam duidelijk maakt, het stimuleren van de productie van duurzame energie. De SDE+ vergoedt in feite het verschil tussen de kostprijs van de hernieuwbare energie en de marktwaarde van deze energie.

Voorwaarden

  • De SDE+ heeft in 2017 2 openstellingsrondes. De voorjaarsronde is al gesloten, de najaarsronde opent waarschijnlijk in september/oktober.
  • Per openstellingsronde kunt u maar één aanvraag indienen per categorie.
  • Ben je zelf niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie? Dan heb je vooraf, of op het moment van de aanvraag, toestemming van de eigenaar van de beoogde locatie nodig om de installatie te realiseren.
  • Vanaf een vermogen van 0,5 MW, respectievelijk 500 kWp is het verplicht om een haalbaarheidsstudie van het project bij de aanvraag toe te voegen. Dit geldt ook bij Zon-PV-projecten waarbij deze 500 kWp zijn verdeeld over meer aanvragen. In dat geval voeg je een haalbaarheidsstudie toe vanaf de aanvraag, waarbij de grens van 500 kWp wordt overschreden en bij elke nieuwe aanvraag daarna. De haalbaarheidsstudie bevat de gegevens voor het totaal aan projecten.
  • Voor windprojecten is bovendien het toevoegen van een windrapport verplicht.
  • Doe je een aanvraag in de categorie Geothermie? Dan is een geologisch onderzoek vereist.
  • Meestal zijn voor de productie-installatie 1 of meer vergunningen vereist. Op het moment dat je de aanvraag indient, moeten deze vergunningen zijn afgegeven door het bevoegd gezag. Deze voeg je aan je aanvraag toe. Van de verleende omgevingsvergunning voeg je ook de vergunningsaanvraag toe.

Aanvraag Stimulering Duurzame Energieproductie

Let er goed op dat je de aanvraag op tijd en volledig indient. Zorg dat je de vereiste bijlagen (vergunningen, haalbaarheidsonderzoeken enz.) op tijd verzameld en dat je ze allemaal bij de aanvraag voegt. Incomplete aanvragen worden niet behandeld.
Stimulering Duurzame Energieproductie aanvragen doe je via mijnRVO.nl met behulp van uw eHerkenning.
Stimulering Duurzame Energieproductie

Procedure

Voor het berekenen van het juiste uit te keren bedrag heeft de RVO een procedure ontwikkeld.
Iedere maand betaalt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland je een voorschot voor de verwachte subsidiabele energieproductie in het komende jaar. Die voorschotten corresponderen met 80% van de subsidiabele energieproductie. De voorschotten worden bepaald met een voorlopig correctiebedrag dat door ECN wordt berekend als verwachting van de energieprijs in het komende jaar. Na afloop van het kalenderjaar wordt gekeken of je te weinig of te veel SDE+ subsidie hebt ontvangen. Dit heet ‘bijstellen’.
Soms duurt het langer voordat uw subsidie wordt bijgesteld, omdat er nog geen gegevens zijn over de productie van een volledig kalenderjaar of omdat het definitieve correctiebedrag over het voorgaande kalenderjaar nog niet is vastgesteld. De definitieve correctiebedragen worden jaarlijks omstreeks april in de Staatscourant gepubliceerd. De bijstelling kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positieve bijstelling heeft u nog SDE+ subsidie tegoed. RVO.nl betaalt dit bedrag in één keer aan je uit. Bij een negatieve bijstelling heeft u teveel SDE+ subsidie ontvangen. Dit bedrag wordt verrekend met de toekomstige voorschotten.

Termijnen

De SDE+ heeft in 2017 twee openstellingsrondes: een voorjaars ronde en een najaars ronde. Elke ronde heeft 3 fases. Fase 1 heeft een lager maximaal fasebedrag (9 €ct/KWh) dan fase 3 (13 €ct/KWh). Verschillende technologieën hebben verschillende maximum basisbedragen. Voor alles boven dit bedrag wordt geen subsidie uitgekeerd.
In fase 1 kunnen kleinere aanvragen worden ingediend, met een maximum basisbedrag van 9€ct/KWh of minder. Deze aanvragen hebben een grotere kans dat het beschikbare budget voldoende is dan aanvragen voor duurdere technologieën. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, behalve in het geval dat het bedrag aan aanvragen op een dag groter is dan het beschikbare budget. In dat geval zijn de kleinste aanvragen als eerste aan de beurt. Als het nodig is wordt er tussen aanvragen van gelijke bedragen geloot.
Er is ook een mogelijkheid om aanvragen in te dienen met een bedrag dat lager is dan het maximale basisbedrag van de technologie. Het bedrag waarover je subsidie aanvraagt moet groter zijn dan de basisenergieprijs.
De SDE+ subsidie vraag je voor een aantal jaren aan. Afhankelijk van de technologie krijg je de subsidie gedurende een periode van 8, 12 of 15 jaar.

Banking

Bij de SDE subsidie bestaat de mogelijkheid tot banking. Dit houdt in dat je subsidiabele productie mee kan nemen van het ene jaar naar het volgende. Als je in het ene jaar de subsidiabele productie niet volledig benut, kan je dit inhalen door in volgende jaren meer te produceren. Andersom kan ook. Als je een jaar meer produceert dan de maximaal subsidiabele jaarproductie, kan je dit overschot meenemen naar een volgend jaar waarin de productie tegenvalt. Bij deze laatste vorm gaat het om maximaal 25% van de subsidiabele jaarproductie.
Handige link:
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/02/Brochure%20SDE%20voorjaar%202017.pdf
 

Over P. Hoekwater

P. Hoekwater B.V. is specialist in het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en uitbreiden van elektrotechnische installaties.
Dat doen wij voor grote en kleine (industriële) bedrijven en instellingen zoals woningcorporaties.
Kiezen voor P. Hoekwater B.V. is kiezen voor:

→ één aanspreekpunt voor levering, plaatsing, controle en onderhoud
een vakkundig installateur met veel ervaring
een installateur die werk maakt van duurzame energie
maatschappelijk verantwoord ondernemen (P. Hoekwater is aangesloten bij Uw Duurzame Installateur)

Meer informatie
P. Hoekwater BV helpt u graag verder.
UwDuurzameInstallateur
Met vriendelijke groet,
Frans Sparnaaij
Frans Sparnaaij
Hoekwater B.V.
F.A. Wentstraat 2a
1431 KZ Aalsmeer
Tel.: (0297) 324260
Email: [email protected]

Picture of Yoursite Full Service Webstudio

Yoursite Full Service Webstudio

Heeft u vragen?

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

Recente berichten

Sign up for our Newsletter

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Chat openen
Direct in contact komen? Klik dan hier!
Hallo,
Hoe kunnen wij u van dienst zijn!